Kontakt

Predajca projektu

Ing. Lorant Szabo

0910 584 228
szabo@ferovo.sk

FÉROVO s. r. o.
realitná kancelária
www.ferovo.sk

Projektový manažment

Ing. Peter Táborský

Heritage Investment s.r.o.
Bystrická 25/F
841 07 Bratislava
IČO: 35978911, DIČ: 2022133553, IČ DPH: SK2022133553
Zapísaná v Obch. registri Okres. súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 39395/B

Developer

STAKOMA SERVIS, s. r. o.
Závodná 3F
821 06 Bratislava

IČO: 47536152
DIČ: 2023942393
IČ DPH: SK2023942393

Naše referencie

Bytový dom - Bystrická 2

Bystrická ul, Bratislava - DNV
2021

36 bytov

Bytový komplex Devínsky Dvor

Opletalova ul, Bratislava - DNV
2020

308 bytov

Financujúca banka

Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25

IČO: 313 20 155
DIČ: 2020411811
IČDPH: SK7020000207

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
odd.: Sa, vložka č.: 341/B

Advokátska kancelária

JUDr. Lukáš Mojsej s.r.o.
Žižkova 2073/19,
040 01 Košice

IČO: 51 417 685
DIČ: 2120679451
IČ DPH: SK2120679451

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 43175/V

JUDr. Lukáš Mojsej, advokát zapísaný v Slovenskej advokátskej komore, č. licencie v SAK: 6968