Financovanie

Ponúkame výhodné, jednoduché a transparentné financovanie

V spolupráci s financujúcou Všeobecnou úverovou bankou, a.s. sme pripravili atraktívne financovanie, pri ktorom až 80% kúpnej ceny môžete vyplatiť až po kolaudácii a to aj formou hypotekárneho úveru.

2 000 €

rezervačný poplatok

20% ceny

pri podpise Zmluvy o budúcej zmluve do 60 dní od rezervácie

80% ceny

až pri kolaudácii


Všeobecná úverová banka, a.s.