Štandardy

Byty sú predávané v štandarde holobyt. Možnosť dokončenia bytu na kľúč v cene 8 000 € vrátane DPH.

ZÁKLADY

Základy doskové, zo železobetónu.

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

Železobetónove steny

Zo železobetónu hrúbky 200 mm spĺňajúce akustické požiadavky.

Murované nosné a obvodové steny

Z keramických tehál brúsených 1.triedy, lepených na lepidlo.

Priečky

Z keramických tehál brúsených 1.triedy do lepidla s vyplnením PUR penou v hornej časti priečky pod stropom, vrátane keramických prekladov nad dverami.

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Stropy

Zo železobetónu, vystužené do systémového debnenia s vyhotovením prestupov pre ZTI, UK a iné profesie.

Schodiskové ramená

Zo železobetónu, dilatované od zvislých stien izoláciou.

Strecha, atika a nadstrešné konštrukcie

Strecha je tvorená železobetónovým stropom, vrátane železobetónovej atiky. Strecha je spádovaná spádovými klinmi z tepelnej izolácie. Hydroizolácia strechy je tvorená fóliou. Strecha je odvodnená formou strešných pustí s ohrevom.

VÝPLNE OTVOROV

Okná

Sú plastové, 5-komorové so stredovým tesnením. Hliníkové vonkajšie parapety zapustené do fasády. Vnútorné parapety sú plastové.

Vchodové dvere do objektu

Hliníkové s prerušením tepelného mostu s bezpečnostným sklom, s lištou pre osadenie magnetického zámku, s prahom, otváranie madlo-madlo, so stavačom dverí a s tlmičom zatvárania.

Bezpečnostné dvere do bytov

Bezpečnostná trieda B2, protipožiarne, požiarna odolnosť 45 minút, s bezpečnostným kovaním, vložkou, kukátkom, prahom, oceľovou zárubňou vyplnenou betónom.

Interiérové dvere

bez dodávky a montáže – dodávané v stave „holobyt“ s možnosťou dokončenia za extra úhradu

FASÁDA OBJEKTU

Je realizovaná z kontaktného zateplenia (EPS polystyrén).

ZÁMOČNICKÉ KONŠTRUKCIE A OPLOTENIA

Balkóny a zábradlia

Balkóny sú oceľové, zavesené systémovými závesmi do nosnej konštrukcie budovy. Materiál balkónu – kovové pozinkované žiarovým zinkom. Podlaha balkónu – hliníkový slzičkový plech.

Zábradlie na schodiskách

Z pásových pozinkovaných profilov podľa PD, na vrchnej strane s dreveným madlom ( tvrdé drevo – dub, buk, jaseň) opatreným moridlom vo farbe podľa výberu architekta a krycím lakom z vysokou odolnosťou.

Opletenie predzáhradok

Z pozinkovanej konštrukcie (stĺpiky a priečniky) s múrikom v spodnej časti a výplňou drevenými smrekovými doskami.

ÚPRAVY POVRCHOV

Vnútorné omietky

Dvojvrstvové, vápenno-cementové, s povrchovou štruktúrou, dvakrát maľba

Obklady a dlažby

Byty – bez dodávky a montáže – dodávané v stave „holobyt“ s možnosťou dokončenia za extra úhradu. Spoločné priestory, pivnice, chodby a kotolna – gresová dlažba 300/300 mm.

Laminátové podlahy

bez dodávky a montáže – dodávané v stave „holobyt“ s možnosťou dokončenia za extra úhradu

Zariaďovacie predmety zdravotechniky

len vývody – bez kompletáže – bez dodávky a montáže – dodávané v stave „holobyt“ s možnosťou dokončenia za extra úhradu

VYKUROVANIE

Kotolňa

V objekte na 1NP sa nachádza kotolňa s tepelným čerpadlom, expanznou nádobou , chemickou úpravňou vody, elektrickým zmäkčovačom vody, automatickým ventilom dopúšťania systému kotolne, samostasným vodomerom, automatickým meraním a reguláciou, rozvádzačom, čerpadlami, uzatváracími armatúrami , meracími prístrojmi tlaku. Kotolňa zabezpečuje vykurovanie objektu. Ohrev TUV je riešený v každom byte elektrickým zásobníkovým ohrievačom vody.

V bytoch je podlahové vykurovanie. V kúpeľni bytov sa nachádzajú rebríkové radiátory s elektrickým dohrevom.